Statistika posjeta

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 30
  • Page views today : 48
  • Total visitors : 6,943
  • Total page view: 9,439

Archives

Categories

 283 total views

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (Reprezentativni sindikat) došao je do saznanja, da su Odluke kojima su predviđena smanjenja plata, toplog obroka i regresa u institucijama Bosne i
Hercegovine, potpisane i upućene na objavljivanje u Službeni glasnik BiH.

Continue reading

Print Friendly, PDF & Email

 395 total views,  2 views today

Sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH (Reprezentativni sindikat) danas će donijeti odluku o stupanju u štrajk zbog umanjenja plaća od 4,5 posto.

Continue reading

Print Friendly, PDF & Email

 240 total views

Reprezentativni sindikat institucija Bosne i Hercegovine već duže vremena upozorava na težak ekonomski status zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i predlagao je Ministarstvu finansija i trezora da se aktivno uključe u aktivnosti vezano za akte kojima se odlučuje o statusu zaposlenika.

Continue reading

Print Friendly, PDF & Email

 298 total views

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti  i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine( u daljem tekstu:Reprezentativni sindikat) podnosi ovaj izvještaj o radu shodno članu 4. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti  i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine.

Continue reading

Print Friendly, PDF & Email

Prijavi se na newsletter

Loading