Archives
Categories

 3,502 total views,  2 views today

Red br. Naziv sindikalne organizacije SO/DIREKTNO UČLANJENI broj član.
1 Obavještajno sigurnosna agencija BiH sindikalna organizacija 335
2 Služba za zajedničke poslove institucija BiH sindikalna organizacija 305
3 RTV Bosne i Hercegovine sindikalna organizacija 162
4 Centar za uklanjanje mina BiH sindikalna organizacija 146
5 Ministarstvo vanjskih poslova BiH sindikalna organizacija 98
6 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sindikalna organizacija 92
7 Ministarstvo sigurnosti BiH sindikalna organizacija 89
8 Parlamentarna skupšina Bi H sindikalna organizacija 79
9 Ministarstvo finansija/financija i trezora BiH sindikalna organizacija 72
10 Agencija za ljekove i medicinska sredstva sindikalna organizacija 71
11 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice sindikalna organizacija 62
12 Ministarstvo komunikacija i transporta sinidkalna organizacija 59
13 Ministarstvo civilnih poslova  BiH sindikalna organizacija 58
14 Ministarstvo pravde BiH sindikalna organizacija 52
15 Ured za veterinarstvo B i H sindikalna organizacija 49
16 Direkcija za evropske integracije BiH sindikalna organizacija 48
17 Izborna komisija BiH-CIK BiH  sindikalna organizacija 39
18 Agencija za statistiku BiH sindikalna organizacija 36
19 Visoko sudsko tužilačko vijeće sindikalna organizacija 30
20 Državni sud BiH sindikalna organizacija 29
21 Predsjedništvo BiH sindikalna organizacija 19
22 Agencija za rad i zapošljavanje B i H sindikalna organizacija 16
23 Službeni list Bosne i Hercegovine sindikalna organizacija 16
24 Agencija za promociju inostranih ulaganja BiH-FIPA sindikalna organizacija 15
25 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja sindikalna organizacija 14
26 Pravobranilaštvo BiH sindikalna organizacija 9
27 Izvozno kreditna agencija sindikalna organizacija 9
28 Tužilaštvo BiH sindikalna organizacija 7
29 Ured za razmatranje zalbi po javnim nabavkama direktno učlanjeni 9
30 Služba za poslove sa strancima direktno učlanjeni 6
31 Vijeće ministra Bosne i Hercegovine direktno učlanjeni 6
32 Arhiv BiH direktno učlanjeni 5
33 Institut za akreditacije BiH direktno učlanjeni 4
34 Agencija za identifikacione dokumente,evidenciju i razmjenu podataka   direktno učlanjeni 3
35 Agencija za zaštitu osobnih podataka BiH direktno učlanjeni 3
36 Ured za zakonodavstvo direktno učlanjeni 3
37 Ured kordinatora za reformu javne uprave direktno učlanjeni 3
38 Agencija za osiguranje u BiH direktno učlanjeni 2
39 Regulatorna agencija za komunikacije-RAK BiH direktno učlanjeni 2
40 Agencija za sigurnost hrane direktno učlanjeni 1
41 Agencija za državnu službu direktno učlanjeni 1
UKUPNO:   2064
Prijavi se na newsletter
Loading